Make your own free website on Tripod.com

RUJUKAN

 

 

1.  Kebudayaan Sepintas lalu, Mahmud bin Ahmad, Pustaka Melayu Singapura, 1990

2.  Jejak Langkah, Haji Agus Salim, Tintamas, Jakarta, 1994

3.  Kebudayaan Melayu, Syed Nasir Ismail, Risalah DBP, Bil.5, 1959

4.  Sambutan Hari-hari Kebesaran di Malaysia, Siri 1, Jabatan Perpaduan Negara, JPM

5.  Adat dan Pantang Larang Orang Cina, Am Wan Seng, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1994

6.  Perayaan Orang Cina, Am Wan Seng, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1994

7.  www.google.com.my

8.  www.yahoo.com/images